Kort over Rute 54

Med baggrund i VVM-undersøgelsen der blev afsluttet i 2016 har forligskredsen bag aftalen om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) besluttet at følge Vejdirektoratets indstilling, og dermed fastlægges linjeføringen i forslag A med de justeringer i forlængelse af den offentlige høring.

Kort over linjeføringen

På kortet ses linjeføringen for det besluttede forslag med de justeringer, som Vejdirektoratet har indstillet.