Grønt Notat for Rute 54

I den offentlige debat bliver der ofte opstillet et modsætningsforhold mellem nye veje og hensyntagen til miljø og klima. Men forberedelserne til den længe ventede motorvej mellem Næstved og Rønnede viser, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold.

At der er behov for markant øget kapacitet på landevejen mellem Næstved og Rønnede viser tallene og analyserne af det fremtidige transportbehov meget tydeligt, og miljøet har ingen gavn af stærkt tiltagendeser.

Med VVM-undersøgelsen af de fire mulige linjeføringer er der skabt et grundigt og detaljeret grundlag for at anlægge en motorvej, der i størst mulig grad tager hensyn til områdets smukke natur og sårbare dyreliv. Den valgte linjeføring sikre den laveste mulig CO2-udledning og den bedste mulighed for at fastholde og udbygge sammenhængende naturområder og levesteder for dyr og planter.

Næstevedområdet rummer en række store virksomheder, hvis udviklingsmuligheder i dag er stærkt begrænsede af en dårlig infrastruktur i området. Flere af virksomhederne indgår allerede i dag i ambitioøse grønne initiativer inden for cirkilær økonomi og Ardagh Groups overskudsvarmeprojekt, som forsyner hele Fensmark med grøn energi. Hvis disse initiativer skal fastholdes forudsætter det, at områdets store virksomheder kan forbile og udvikle sig i Næstved-området, og det kræver en opgradering af infrastrukturen.