Trafikprognose beregning fra COWI

COWI har for Region Sjælland gennemført en genberegning af trafikprognoser
og den samfundsøkonomiske nytte af en udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede
til motorvej. 

Genberegning baseret på vækst i efterspørgslen svarende til den faktiske trafikudvikling fra 2010 til og med 2018, viser en forbedring af samfundsøkonomien fra 3,9% til 5,3%. Genberegning baseret på trafikvækstprognosen i Landstrafikmodellen 1.2 viser en forbedring af samfundsøkonomien fra 3,9% til 4,5%. Dette notat er et resumé af genberegningen.

VVM-undersøgelse
I 2015 og 2016 gennemførte Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse af alternative forslag til udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede. Se “Rute 54 Næstved-Rønnede, Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Vejdirektoratet Rapport 566 – 2016” som tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside. COWI gennemførte trafikberegninger for Vejdirektoratet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.

Indstilling
Efter offentlig høring indstillede Vejdirektoratet 5. april 2017 at “Forslag A i VVM-undersøgelsen lægges til grund for en beslutning om at udbygge Rute 54 til motorvej”. Den 19. april 2017 aftalte regeringen og et flertal af Folketingets partier at følge Vejdirektoratets indstilling, men der blev ikke truffet beslutning om finansiering og igangsætning af projektet.