Fakta om Rute 54

b

Åbent brev til Trafikministeren

b

VVM redegørelse

b

Trafikprognose beregning

b

Erhvervsforeningens rapport

b

Grønt Notat

Igennem årtier har behovet for en motorvej mellem Næstved og Rønnede været på dagsordenen, og forudsætningerne for at etablere forbindelsen er da også gradvist blevet tilvejebragt med udarbejdelse af VVM-undersøgelse, fastlæggelse af linjeføring og begyndende ekspropriation i området.

Imidlertid er motorvejen stadig langt fra realisering, da der mangler de nødvendige midler til at anlægge motorvejen, og det har gennem en periode været meget vanskeligt for politikerne på Christiansborg at forny den infrastrukturplan, der blev fastlagt i 2009, og hvor der blev afsat 90 milliarder kroner i finansiering til væsentlige trafikale investeringer. Disse penge er nu brugt, og der er behov for at udvikle en ny plan, som kan prioritere nye infrastrukturmidler frem mod 2030.

I de senere år er konkurrencen om infrastrukturmidlerne skærpet i takt med, at flere og flere vejprojekter trænger sig på, og der også politisk er en stor interesse for at tilgodese togtransporten. Med finanslovsforliget for 2019 blev der iværksat VVM-undersøgelser og foranalyser for et stort antal vejprojekter landet over, hvilket er positivt, fordi det viser en stærk politisk forståelse for betydningen af god infrastruktur.

Det er imidlertid meget væsentligt, at projekter som Næstved-Rønnede-motorvejen, som har et stort potentiale for at styrke vækst og eksport i store dele af Sjælland, og som meget længe har været på tegnebrættet, prioriteres i den kommende infrastrukturplan.

De beregninger, der har ligget til grund for den hidtidige planlægning af motorvejen, synes allerede overhalet af udviklingen, som bl.a. rummer langt mere pendling til og fra Næstved og et stigende behov for bedre infrastruktur hos de mange store og mindre virksomheder, der er etableret i området. Det vil derfor være særdeles ønskeligt, at der foretages genberegninger af forudsætningerne for vejen i den revidere landstrafikmodel, som er undervejs.

Det er Næstved Erhvervsforenings håb, at 2019 bliver året, hvor vi omsider ser de afgørende beslutninger blive truffet, som kan sikre, at Næstved-Rønnede-motorvejen bliver en realitet inden for en overskuelig periode. Områdets erhvervsliv har ventet længe, og der er i det hele taget en stigende utålmodighed i forhold til, at de store perspektiver, som ligger i motorvejens etablering, omsider kan blive udløst.

Næstved Erhvervsforening har med denne udgivelse ønsket at give et bidrag til den fortsatte debat om infrastrukturmidler og prioriteringen af dem og håber, at rapporten vil blive læst som et konstruktivt bidrag til den videre politiske proces. Som det fremgår, er der meget store perspektiver i motorvejen i forhold til vækst, eksport og styrkelse af Næstvedområdets tiltagende rolle som arbejdskraftopland til hovedstadsområdet og store dele af Sjælland, hvilket burde gøre motorvejen til en oplagt prioritet, når det næste årtis infrastrukturmidler forhåbentlig snart skal prioriteres.