Siden 1. januar 2018 er der brugt

00.000.000

minutter på at holde i kø på gedestien.

Det svarer til over 1.880 timer i døgnet, hver eneste dag.

Næstved Erhvervsforening

arbejder for at få motorvej fra Rønnede til Næstved

Fakta om Rute 54

Find viden om behovet for en motorvej fra Rønnede til Næstved

Kort over Rute 54

Se den ønskede linjeføring forden nye motorvej

+

Tidslinje for Rute 54

Fra start til slut i motorvejsprojekt Rute 54

u

Hvorfor »Gedestien«

Rute 54 fik sit navn i forrige årtusinde

Hver eneste dag kører mere end 18.600 billister til og fra Næstved via Rønnede

Ventetiden på “Gedestien” koster samfundet over 61.000.000 kr. om året