Åbent brev til Transportminister Benny Engelbrecht fra virksomheder i Sydsjællands som repræsenterer over 3.000 lokale arbejdspladser

Giv os 15 km asfalt, så klarer vi resten selv

Som erhvervsfolk har vi stor respekt for de folkevalgtes indsats for at prioritere mellem de mange forskellige fornuftige og gode formål, der hele tiden står i kø, når vores fælles ressourcer skal prioriteres. Vi er ikke i tvivl om, at vores politikere gør et godt stykke arbejde ud fra en stærk ambition om at gøre Danmark til et endnu bedre land. Ikke desto mindre kan man indimellem godt blive utålmodig som virksomhed, når tilsyneladende alt taler for en bestemt investering, som alligevel trækker ud år efter år.

Et godt eksempel på det er motorvejen mellem Næstved og Rønnede, som nu har været på tegnebrættet i op imod 30 år, men som fortsat ikke er besluttet endeligt. Alle forudsætninger er ellers på plads. Der er for længst lavet VVM-undersøgelse og fastlagt en præcis linjeføring. Ja, der er sågar eksproprieret ejendomme i det område, hvor motorvejen skal anlægges. Men den endelige beslutning mangler, og nu begynder det for alvor at haste, hvis vi ikke skal risikere, at Sydsjælland går glip af vækstmuligheder og i sidste ende bliver et kriseramt område. Vi har i dag et velfungerende erhvervsliv med en række store virksomheder, et stort arbejdskraftopland og en stor pendling til og fra området. Men tålmodigheden er ved at slippe op, og vi hører oftere og oftere, at fortsatte investeringer i Næstved-området forudsætter, at der sker noget seriøst med den helt utilstrækkelige infrastruktur, som er til daglig gene for virksomheder og ansatte.

Næstved er i dag den eneste større danske by uden en motorvejsforbindelse, og landevejen til Rønnede er i stigende grad belastet af stærkt stigende pendling og tung transport fra områdets mange store produktionsvirksomheder. Dagligt kører der 18.600 biler på strækningen, og mængden af biler er steget med 2,4 pct. årligt gennem en årrække. For Næstved-områdets 319 eksportvirksomheder betyder det tab af konkurrenceevne. Det gælder store eksportvirksomheder som Ardagh Holmegaard, Emerson og Royal Unibrew, men trængslen på landevejen går også udover landets største koncentration af små- og mellemstore håndværksvirksomheder, som findes i området.

En motorvej er derfor absolut nødvendig for at kunne opnå fortsat vækst i området. Hvis der ikke bliver gjort noget, så risikerer vi, at flere af de store arbejdspladser, som i dag findes i området, vil flytte andre steder hen og Sydsjælland vil tabe konkurrencen til andre mellemstore danske byer, som for længst har fået opgraderet deres infrastruktur. Store udenlandsk ejede virksomheder som Ardagh og Emerson har allerede meldt ud, at de ikke investerer yderligere i Næstved-området, før der er sikkerhed for, at Næstved bliver en del af motorvejsnettet. Det betyder en stor risiko for, at udenlandske investeringer, der ellers ville gavne hele Danmark, i stedet kommer Polen eller Tyskland til gavn. Det er uholdbart, at vi ikke kan tiltrække investeringer, blot fordi der mangler 15 km. motorvej.

De nyeste beregninger viser tilmed, at investeringen i motorvejen giver et højt afkast for det danske samfund på op imod 5,3 pct. Det vil sige, at vi som samfund tjener en del penge på at investere i
motorvejen. Derfor bør der nu handles politisk, og vi ser med længsel frem imod, at den nye regering inden længe fremlægger sit bud på en ny investeringsplan for den danske infrastruktur, hvor Næstved-Rønnede-motorvejen er med som et af de første projekter. Der er allerede investeret meget i motorvejen i form af forundersøgelser, VVM-redegørelse samt kommunale investeringer i indfaldsveje under den helt klare forudsætning, at motorvejen kommer. Derfor er der ikke noget at betænke sig på; Giv os 15 km. asfalt, så klarer Sydsjællands erhvervsliv resten selv.

 

Ardagh Glass Holmegaard A/S, Kim Holmberg , Finance Director Nordic
Ardagh Glass Holmegaard A/S, Mads Elming, Sales & Marketing Director Nordic
C.C. Brun Entreprise A/S, Jan Steysiek, Entreprisedirektør
Damcos A/S, Jakob Nørr, Bestyrelsesformand
Børge Jakobsen & Søn A/S, Peter Fugl Jacobsen, Adm. direktør
H. Nielsen & Søn A/S, Bent Hartmann, Direktør
Rørby Johansen A/S, Carsten Rørby Johansen, Adm. direktør
Frede Andersen & Søn A/S, Peter Vilhelm Andersen, Adm. direktør
Syntegon Technology A/S, Johnny Aalbæk Jensen, Adm. Direktør
BonBonLand A/S, Mattis Willms, Adm. Direktør
Hansen & Andersen A/S, Steen Toftebjerg, Adm. Direktør
Faxe Kalk A/S, Klaus Rønholt, Plant Manager
Haribo Production A/S, André Smit, Director of Production & Teknical
Royal Unibrew A/S, Lars Jensen, SVP Americas, Africa and Asia region & CFO